ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ 20/2/2012

Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ EPSILON NET! 

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε με αφορμή τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια τόσο στην καταγραφή των ακινήτων, όσο και στη φορολογία της κατοχής ακινήτων και εμπραγμάτων επ’ αυτών δικαιωμάτων και με δεδομένο ότι η ενημέρωση των ακινήτων των φυσικών και νομικών προσώπων είναι συνεχής κατ’ έτος ενώ και η σχετική νομοθεσία της φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Επιχειρείται για πρώτη φορά η συγκέντρωση σε αυτό με συστηματικό και κατανοητό τρόπο όλων των επί μέρους διατάξεων που διέπουν τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, η οποία είναι διασκορπισμένη σε διαφορετικούς νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις και είναι συμπληρωμένη με πλήθος εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων.

Συγγραφέας: Άννα Αδάμ- Κόλλια, προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών.

Υπό την επιμέλεια της επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net.

 

Περιλαμβάνει ανάλυση για :

-       Το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων)

-       Το Περιουσιολόγιο

-       Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)

-       Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)

-       Τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

Για τα ανωτέρω θέματα παρατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων για περαιτέρω κατανόηση και εμπέδωση της νομοθεσίας καθώς και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης όλων των δηλώσεων της ακίνητης περιουσίας ανά κωδικό. Ιδιαίτερα δε στην Ενότητα της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έγινε προσπάθεια αναλυτικής καταγραφής του τρόπου απεικόνισης κάθε κατηγορίας ακινήτων που περιλαμβάνεται στη δήλωση αυτή. Επίσης είναι ενημερωμένο με τις ισχύουσες διατάξεις των φορολογιών μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του.

 

Η κεντρική διάθεση, πραγματοποιείται από την εταιρία ΕPSILON NET Α.Ε

 

Τιμή: € 35,00

Κωδικός: 1-003-36-032

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΑΝΝΑ ΑΔΑΜ-ΚΟΛΛΙΑ
Έτος 'Εκδοσης: 2012
Αριθμός σελίδων: 520
I.S.B.N. 978-960-9496-08-7

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;