ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( Γ' ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΔΩΡΟ E-BOOK

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε με αφορμή τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια τόσο στην καταγραφή των ακινήτων, όσο και στη φορολογία της κατοχής ακινήτων και εμπραγμάτων επ’ αυτών δικαιωμάτων και με δεδομένο ότι η ενημέρωση  των ακινήτων των φυσικών και νομικών προσώπων είναι συνεχής κατ’ έτος ενώ και η σχετική νομοθεσία της  φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Επιχειρείται για πρώτη φορά η συγκέντρωση σε αυτό με συστηματικό και κατανοητό τρόπο όλων των επί μέρους διατάξεων που διέπουν τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας, η οποία είναι διασκορπισμένη σε διαφορετικούς νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις και είναι συμπληρωμένη με πλήθος εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων.

Περιλαμβάνει ανάλυση για:

  • Το έντυπο Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων)
  • Το Περιουσιολόγιο
  • Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
  • Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)
  • Τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

Για τα ανωτέρω θέματα παρατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων για περαιτέρω κατανόηση και εμπέδωση  της νομοθεσίας καθώς και αναλυτικές  οδηγίες συμπλήρωσης όλων των δηλώσεων της ακίνητης περιουσίας ανά κωδικό. Ιδιαίτερα δε στην Ενότητα της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έγινε προσπάθεια αναλυτικής καταγραφής  του τρόπου απεικόνισης κάθε κατηγορίας ακινήτων που περιλαμβάνεται  στη δήλωση αυτή.

Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται ο αντίστοιχος νόμος κωδικοποιημένος και ενημερωμένος όπως ισχύει σήμερα. Παρατίθεται τέλος, Ειδικό Παράρτημα με Κωδικοποιημένους τους Ν.2961/2001 (Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία),  Ν.1521/1950 (Περί Φόρου μεταβίβασης ακινήτων) και Ν.3091/2002 (Άρθρα 15 – 18 – Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων). Έτσι, το βιβλίο περιλαμβάνει κωδικοποιημένη ολόκληρη τη νομοθεσία σχετικά με τα ακίνητα και τη φορολογία τους.

 

Τιμή: € 35,00

Κωδικός: 1-003-36-036

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΑΝΝΑ ΑΔΑΜ - ΚΟΛΛΙΑ
Έτος 'Εκδοσης: 2012
Αριθμός σελίδων: 704

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;