ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Η Ελλάδα και οι Συμβαλλόμενες χώρες Β έκδοση

Δείτε εδώ το δείγμα του βιβλίου

 Δείτε εδώ τα περιεχόμενα  

Στο παρόν βιβλίο αναλύεται το πρόβλημα της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών, καθώς κάθε κράτος επιβάλει φορολογία σύμφωνα με την αρχή της κατοικίας, αλλά και σύμφωνα με την αρχή του τόπου κτήσεως του εισοδήματος.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η δομή των Σ.Α.Δ.Φ., αναπτύσσονται φορολογικά πεδία στα οποία αυτές εφαρμόζονται και ειδικά τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα και γίνεται αναλυτική αναφορά σε έννοιες που εισαγάγουν οι Σ.Α.Δ.Φ. και γενικά η φορολογική νομοθεσία, όπως της μόνιμης εγκατάστασης, τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις, τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, του καμποτάζ.

Γίνεται αναφορά στα μοντέλα που στηρίζονται οι σχεδόν 3.000 διακρατικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα και ειδικά το μοντέλο του Ο.Ο.Σ.Α. και το μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, με την επισήμανση ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος οι Σ.Α.Δ.Φ. υπερισχύουν της Εθνικής νομοθεσίας. Επί πλέον αναπτύσσονται οι δύο μέθοδοι που εφαρμόζονται στις Σ.Α.Δ.Φ., δηλαδή της “εξαίρεσης” και της “πίστωσης”.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρονται ομαδοποιημένα σε πίνακες ανά χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ. τα φορολογικά και λοιπά οικονομικά χαρακτηριστικά της και παρατίθενται βασικά άρθρα της εκάστοτε σύμβασης, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει άμεση, γρήγορη και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη γνώση της οικονομικής ταυτότητας κάθε συμβατικής χώρας και των όρων της σύμβασης αποφυγής

διπλής φορολογίας με την Ελλάδα. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει υπογράψει πενήντα επτά (57) Σ.Α.Δ.Φ..

 

Έκπτωση 15% στους Gold πελάτες

Έκπτωση 10% στους συνδρομητές Network

 

Τιμή: € 59,00

Κωδικός: 1-003-36-047

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Δημήτριος Μελάς, Οικονομολόγος PhD-MBA
Έτος 'Εκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 488

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;