ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων στην Πράξη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε λογιστή και  ελεγκτή, για  κάθε ασχολούμενο υπό ευρεία έννοια με ζητήματα απεικόνισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και φορολογίας εισοδήματος και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πρακτικός  οδηγός  αντιμετώπισης  ειδικών σχετικών θεμάτων.

  

Στις σελίδες του βιβλίου αναλύονται έντεκα (11) θεματικές ενότητες, συνδυαστικά από απόψεως τήρησης των κανόνων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και απόψεως τήρησης των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει με τον Ν.4172/2013. Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται με εκτενή ερμηνεία, πρακτικά παραδείγματα και παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα στις παρακάτω ενότητες:

 

1)      Παροχές σε είδος

2)      Πάγια & Αποσβέσεις

3)      Αποθέματα

4)      Επισφαλείς απαιτήσεις

5)      Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα & ανέγερση κτίσματος σε έδαφος τρίτου

6)      Χρόνος αναγνώρισης (Ε.Λ.Π.)- Χρόνος Κτήσης (Κ.Φ.Ε.) Εσόδων – Χρόνος Καταχώρησης Εξόδων

7)      Έσοδα νομικών προσώπων από συμμετοχές

8)      Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών  για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

9)      Σχηματισμός αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων μετά τον Ν.4172/2013

10)      Ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

11)      Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων

 

Τιμή: € 55,00

Κωδικός: 1-003-36-062

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Γεώργιος Λαζαρίδης - Παναγιώτης Ντινούδης
Έτος 'Εκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 464

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;