ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα - Συνοδεύεται με e-book

ΤΩΡΑ και με ΕΝΕΡΓΗ
τη διαθέσιμη εφαρμογή
εκκαθάρισης φόρου

Το βιβλίο «Φορολογική Δήλωση 2019 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα», παρέχει στον αναγνώστη τόσο τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και την πρακτική εφαρμογή σχετικά µε τη Φορολογία Φυσικών Προσώπων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

• Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2018»

• Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2018»

• Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα»

Το περιεχόμενό του είναι πλήρως ενημερωμένο µε τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Για κάθε κωδικό των προαναφερθέντων εντύπων, παρατίθεται τεκμηριωμένη ανάλυση µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για την περίοδο υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του Κ.Φ.Ε..

Η πλήρης δομή των περιεχομένων και του αλφαβητικού ευρετηρίου του βιβλίου, παρέχουν στον αναγνώστη ευχέρεια στην αναζήτηση των πινάκων και κωδικών των εντύπων ώστε να μπορεί άμεσα να γνωρίζει:

• Την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων

• Την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νοολογίας για κάθε περίπτωση

• Τους συσχετιζόμενους κωδικούς

Ο Οδηγός αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα γνώσεων και πολυετούς εμπειρίας και απευθύνεται σε όσους πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία κάθε κωδικού των φορολογικών εντύπων, τους υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, τις προθεσμίες υποβολής κάθε εντύπου, και κάθε χρήσιμή πληροφορία για την υποβολή της.

To βιβλίο θα συνοδεύεται µε ηλεκτρονική έκδοση η οποία θα επικαιροποιείται.

 

Τιμή: € 39,00

Κωδικός: Φορολογική Δήλωση 2019 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρω

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;