ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΡΘΡΟ 14 Ν.2859/2000(ΦΠΑ)

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα 

 

 

Το βιβλίο «Άρθρο 14, τόπος παροχής υπηρεσιών» αναφέρεται στο γνωστό άρθρο του Ν.2859/2000 και αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζει το ιστορικό των αλλαγών και την κατάληξη στη σημερινή μορφή του άρθρου. Αναφέρεται στην οδηγία 2008/08/ΕΚ και την ενσωμάτωσή της στο εσωτερικό δίκαιο, σαν τον «διαμορφωτή» της τωρινής μορφής του άρθρου. Εισάγεται το βασικό «κλειδί», όπου ο τόπος παροχής και συνεπώς ο τόπος φορολογίας θα πρέπει να είναι καταρχήν ο τόπος στον οποίο πραγματοποιείται η κατανάλωση της παροχής. Δηλαδή, η υπηρεσία φορολογείται εκεί που πραγματικά θα χρησιμοποιηθεί και όχι εκεί που θα παραχθεί.

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο «προθάλαμος» του άρθρου. Γίνεται μια πρώτη αναφορά στο τι διαπραγματεύεται το άρθρο και τοποθετεί την ανάγκη να ερμηνευτούν οι βασικές έννοιες που διατρέχουν τις επιμέρους διατάξεις του.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ερμηνεία, αυτή καθ' αυτή, όλων των διατάξεων του άρθρου. Τα προηγούμενα κεφάλαια είναι τα εργαλεία για να ανταπεξέλθουμε στην ερμηνεία αυτή. Τόπος παροχής υπηρεσιών σημαίνει να προσδιοριστεί η χώρα στην οποία και με τους κανόνες της οποίας θα φορολογηθεί η υπηρεσία. Το άρθρο 14 κατανέμει την φορολογική αρμοδιότητα ή διαφορετικά την φορολογική εξουσία μεταξύ των κρατών.

Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται το θέμα του υπόχρεου στον φόρο και των υποχρεώσεων. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο τρόπος απόδοσης του φόρου, αλλά και οι υποχρεώσεις των υποκείμενων και των μη υποκείμενων στον φόρο, που απορρέουν από τις διεθνείς συναλλαγές στην παροχή υπηρεσιών. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται απαντήσεις στο ποιος θα αποδώσει τον φόρο και με ποιόν τρόπο.

 

- Αναλυτική Ερμηνεία των Επιμέρους Διατάξεων 
- Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
- Αποφάσεις του τμήματος ΦΠΑ. 
- Παραδείγματα
- Περιλαμβάνει και τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4607/24-4-2019

 

Παρέχεται 10% έκπτωση για πελάτες Gold ,πελάτες βιβλιοπωλείου και συνδρομητές του Ε7

 

Τιμή: € 50,00

Κωδικός: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΡΘΡΟ 14 Ν.2859/2000(ΦΠΑ)

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πτυχιούχος Πα.Πει-Λογιστής Α'Τάξης
Έτος 'Εκδοσης: 2019
Αριθμός σελίδων: 536

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;