Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα 

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων.

 

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται η διαδικασία άσκησης, η εξέτασή της, οι σχετικές διατάξεις, υποδείγματα καθώς και σημαντικές αποφάσεις ΔΕΔ επί φορολογικών θεμάτων για να έχει ο αναγνώστης την τεχνογνωσία υποβολής και μία χρήσιμη συλλογή σε θέματα που έχουν ήδη κριθεί.

 

Τιμή: € 39,00

Κωδικός: Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΓΚΙΡΤΖΟΥ - ΠΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Nομικός, MBA, Υπάλληλος ΑΑΔΕ
Έτος 'Εκδοσης: 2020
Αριθμός σελίδων: 476

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;