ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ <Παραδοσιακές >και <Έμμεσές>Μέθοδοι Ελέγχου

Οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο πεδίο, το οποίο συμπυκνώνει τόσο το γνωστικό αντικείμενο αυτό καθεαυτό, όσο και την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην πράξη.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τους φορολογικούς ελέγχους και απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου (λογιστές, εφοριακούς, φοροτεχνικούς, νομικούς), αλλά και σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Πέραν αυτού, όμως, αποτελεί και έναν χρήσιμο οδηγό σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είτε εμπλέκονται σε φορολογικό έλεγχο είτε όχι.

Στο βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης θα βρει πλούσιο υλικό σχετικά με τις παραδοσιακές τεχνικές ελέγχου, αλλά και ένα νέο ταχέως αναπτυσσόμενο εργαλείο των ελεγκτικών οργάνων, τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα από σειρά παραδειγμάτων, ορισμένα δε από αυτά είναι αντλημένα από διενεργηθέντες ελέγχους.

Τέλος, ένα σημαντικό κεφάλαιο του βιβλίου είναι οι απαντήσεις σε δημοφιλή ερωτήματα που συχνά απαντώνται στην πράξη και απασχολούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Το Βιβλίο περιέχει τα εξής Κεφάλαια :

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

6. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

7. ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

8. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

9. ΠΡΟΛΗΨΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

10. ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 

Τιμή: € 40,00

Κωδικός: ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;