ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2021 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

Κυκλοφορεί!

 

Συνοδεύεται από εφαρμογή Εκκαθάρισης Φόρου

 

Συνοδεύεται από ηλεκτρονική έκδοση (e-book) η οποία θα επικαιροποιείται

 

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα

 

Ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων | Διαφορές των εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου | Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση | Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων | Συσχετιζόμενοι κωδικοί | Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και άλλα πολλά θέματα

 

Τιμή: € 39,00

Κωδικός: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2021 Φυσικά Πρόσωπα

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;