Το Μοντέλο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στον Προσδιορισμό Μετοχικής Αξίας της Εταιρείας - Στόχου

Κυκλοφορεί

Δειτε εδώ τα Περιεχόμενα

 

Αντί Προλόγου

 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή, γενικά μπορούμε να πούμε, είναι το ύψος των μετρητών που έχει η επιχείρηση μετά την ικανοποίηση των αναγκών της για την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης (sustaining its development) σε ένα σταθερό ποσοστό ανάπτυξης.


Το μοντέλο των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flow model) είναι το αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης του παρόντος βιβλίου. Η αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα της μεθόδου απορρέει από το ότι αξιολογεί άμεσα τις ταμειακές ροές που συνδέονται με κάποιο πρότζεκτ, οι οποίες είναι η πραγματική πηγή αξίας της εταιρείας.


Στα κεφάλαια του βιβλίου αναλύεται διεξοδικά το μοντέλο για να είναι εφικτός ο υπολογισμός και η χρησιμοποίησή του από τις επιχειρήσεις.

 

Τιμή: € 25,00

Κωδικός: Το Μοντέλο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος PHD
Έτος 'Εκδοσης: 2021
Αριθμός σελίδων: 240

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;