ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα

 

Όπως κάθε χρόνο, οι πληρέστεροι οδηγοί της αγοράς!

• Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα ΦΕ 2021
• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών υπό προϋποθέσεις
• Συντελεστές φόρου και προκαταβολής
• Ανάλυση φορολογίας εισφοράς
αλληλεγγύης με καταγραφή όλων των απαλλακτικών διατάξεων
• Ανάλυση τέλους επιτηδεύματος περιπτωσιολογία απαλλαγών
• Αντιμετώπιση μισθωμάτων covid που δεν εισπράχθηκαν
• Απαλλασσόμενα ποσά ενισχύσεων covid ανά κωδικό

• Δηλώσεις ανηλίκων
• Παροχή σε είδος
• Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση
• Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων
• Συσχετιζόμενοι κωδικοί
• Kαταγραφή όλων των βασικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
• Πολλά παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων

 

Τιμή:39,00 35,00

Κωδικός: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022 Πρακτικός Οδηγός Σ

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;