ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 

Το βιβλίο εξετάζει κάθε δαπάνη που παρουσιάζει φορολογικό ενδιαφέρον. Για κάθε είδος δαπάνης παρατίθεται η βασική διάταξη, τα κυριότερα αποσπάσματα σχετικών ερμηνευτικών αποφάσεων καθώς και σημαντική συλλογή από αποφάσεις ΔΕΔ με αναλυτική περιπτωσιολογία για την καλύτερη κάλυψη κάθε θέματος

 

 • Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης 
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν εργαζόμενους και προστασία του περιβάλλοντος
 • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
 • Προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
 • Μη εκπιπτόμενες δαπάνες άρθρου 23
 • Φορολογικές αποσβέσεις
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Μη έκπτωση δαπανών σε περίπτωση διανομής ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Λογιστικές διαφορές σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Κάθε λογιστής θα βρει στο βιβλίο ένα πολύτιμο σύμβουλο για την τεκμηρίωση της έκπτωσης δαπανών, σημαντικές διευκρινίσεις για τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και τις λογιστικές διαφορές σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών όπως αναφέρονται από τη νομοθεσία και έχουν κριθεί από τις αποφάσεις ΔΕΔ

 


 

Τιμή:39,00 35,00

Κωδικός: ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Έκδοση Επιστημονικής Ομάδας Epsilon Νet
Έτος 'Εκδοσης: 2023
Αριθμός σελίδων: 750

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;