Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών και Nομικών Προσώπων

Κυκλοφορεί 

 

 •  Ο φορολογικός έλεγχος των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μετά τον Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.
 •  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων με διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία
 •  Καινοτόμα εργαλεία προσδιορισμού του φορολογικού προφίλ της επιχείρησης
 •  Διαδικασία ελέγχου
 •  Έναρξη ελέγχου, έλεγχος ταμείου, αξιογράφων, κλειστής αποθήκης, αποτίμησης (παραδείγματα)
 •  Οι λογιστικές διαφορές και οι εκπιπτόμενες δαπάνες
 •  Οι ορκωτοί ελεγκτές και η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
 •  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου (αναλυτικά παραδείγματα κάθε μεθόδου)
 •  Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί
 •  Το δικαίωμα της ανταπόδειξης του φορολογούμενου και σύνταξη του απολογητικού σημειώματος
 •  Η ενδικοφανής προσφυγή


 

Τιμή:43,00 39,00

Κωδικός: Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών και

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Δημήτριος Κ. Μελάς PhD, MBA
Έτος 'Εκδοσης: 2023
Αριθμός σελίδων: 288

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;