ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2024 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

νέο

Κυκλοφορεί σε λίγες μέρες 

Συνοδεύεται απο την εφαρμογή εκκαθάρισης φόρου 

Δωρεάν ebook 

 

Φορολογική Δήλωση Φυσικών Προσώπων

Έντυπα Ε2 Ε3 Ε1 (ανάλυση, πίνακες και παραδείγματα) 

Έντυπο εγχειρίδιο

• Παρουσίαση όλων των νέων κωδικών που προστέθηκαν στα έντυπα Φορολογικών Δηλώσεων 2024

• Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων

• Συσχετιζόμενοι κωδικοί

Ενδεικτικά θέματα

• Tεκμαιρόμενο ελάχιστο εισόδημα αυτοαπασχολούμενων

• Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων μισθώσεων μετά τις πρόσφατες αλλαγές

• Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών υπό προϋποθέσεις

• Ανάλωση κεφαλαίου

• Φορολογική αντιμετώπιση επιδομάτων

• Ανάλυση φορολογίας εισφοράς αλληλεγγύης με καταγραφή όλων των απαλλακτικών διατάξεων

• Ανάλυση τέλους επιτηδεύματος, περιπτωσιολογία απαλλαγών

• Δαπάνες και λοιπά ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή τον φόρο

• Δικαιώματα προαίρεσης

Συνοδευτικό e.book

• Παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση

• Kαταγραφή όλων των βασικών ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

• Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

• Πολλά παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων 

Τιμή:39,00 35,00

Κωδικός: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2024

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Χ. Παύλου - Ι. Γκούρλιας , Υπάλληλοι Α.Α.Δ.Ε.
Έτος 'Εκδοσης: 2024
Αριθμός σελίδων: 000

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;