ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ένα πρωτοποριακό Σύγγραμα-Βιβλίο που ασχολείται: - Με την κοστολογική οργάνωση των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεων και οργανισμών) - Με την κοστολόγηση των λειτουργιών υπολειτουργιών  προϊόντων  υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. - Με όλα τα κοστολογικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν μέχρι σήμερα παγκοσμίως. - Με τη διαδικασία προορισμού του κόστους: των προϊόντων της μεταπόιησης, των συμπαραγωγών, των ποικιλιών του αυτού προϊόντος, των προϊόντων ελαττωματικής παραγωγής, των υποπροϊόντων και των υπολειμμάτων. - Με τη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους των βασικών κλάδων παροχής υπηρεσιών, όπως: Του κλάδου χρηματοοικονομικών προϊόντων Του κλάδου προϊόντων λογισμικού Του κλάδου προϊόντων τουρισμού Του κλάδου μεταφορών Του κλάδου υπηρεσιών υγείας Του κλάδου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Ένα πολύτιμο εργαλείο για τον manager, τον οικον. Διευθυντή, τον κοστολόγο, τον φοιτητή και τον καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

 

Τιμή: € 104,50

Κωδικός: 1-003-16-001

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έτος 'Εκδοσης: 2003
Αριθμός σελίδων: 1000

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;