ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ- ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Επικεντρώνοντας τόσο στη θεωρία όσο και την πράξη το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τη σύγχρονη διαχείριση έργων.
Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τη σχέση μεταξύ σχεδιασμού έργου  και υλοποίησης, από τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό του έργου έως τον τελικό έλεγχο.

To βιβλίο προορίζεται για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μηχανικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικά εύχρηστο και καταξιωμένο από τη διεθνή εμπειρία εργαλείο, για project managers, μηχανικούς έργων καθώς και μάνατζερ πληροφορικής.

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση του, που παρουσιάζεται μεταφρασμένη στα ελληνικά, ενσωματώθηκαν τόσο η συσσωρευμένη εμπειρία από τη χρήση του, όσο και οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του Project Management. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο PMBOK (Project Management Body of Knowledge) και παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις τελευταίες τεχνικές και εργαλεία για την αξιολόγηση και επιλογή έργων. Επιπλέον περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές στη διαχείριση έργων των οικονομικών για μηχανικούς (Engineering economics).

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πραγματική συνεισφορά στην πενιχρή ελληνική βιβλιογραφία. Αποτελώντας ένα από τα κορυφαία διδακτικά εγχειρίδια της Διαχείρισης Έργων, χρησιμοποιήθηκε και δοκιμάστηκε σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα και από πολλές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι συγγραφείς του, συνδυάζουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Η πρώτη τους επέτρεψε να είναι συστηματικοί στην παράθεση και να αξιολογούν ορθά το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων και κυρίως να μην υιοθετούν περιστασιακές απόψεις που όσο γρήγορα εμφανίζονται άλλο τόσο γρήγορα εξαφανίζονται. Από την άλλη, η επαγγελματική εμπειρία τους επέτρεψε να δημιουργήσουν ένα βιβλίο κοντά στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής και τους απέτρεψε να υποκύψουν στη γοητεία διανοητικώς δύσκολων θεμάτων που δεν έχουν ωστόσο άμεση σχέση με την πράξη.

 

Τιμή: € 70,00

Κωδικός: 1-003-80-001

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: BARD JONATHAN, GLOBERSON SHLOMO, SHTUB ABRAHAM
Έτος 'Εκδοσης: 2008
Αριθμός σελίδων: 904

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;