ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ-ΤΗΕ BALANCED SCORECARD

Τo βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα επαναστατικό σύστημα διαχείρισης για εταιρίες που επιθυμούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα σε πελάτες, σε εργαζόμενους, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε συστήματα.
 
Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων (The Balanced Scorecard) αναπτύχθηκε κατά την τελευταία δεκαετία από τους R.Kaplan και D.Norton σε μια σειρά εφαρμογών και δημοσιεύσεων, οι οποίες συντέθηκαν τελικά στο συγκεκριμένο βιβλίο.  Ένα βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες ενώ διατέθηκαν πάνω από 30.000.000 αντίτυπο σε όλο τον κόσμο.

Το βιβλίο, γραμμένο από αυτούς που επινόησαν, ανέπτυξαν και τελιοποίησαν την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επαναστατικό αυτό εργαλείο για να κινητοποιηθεί το προσωπικό και να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εταιρίας. 

Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης που μπορεί να διοχετεύσει την ενέργεια, τις ικανότητες και την εξειδικευμένη γνώση του προσωπικού σε κάθε τομέα οργάνωσης προς την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων των εταιριών.

Οι συγγραφείς, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα στελε΄χη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων τόσο για να καθοδηγήσουν την τρέχουσα απόδοση τους όσο και για να στοχεύσουν στην μελλοντική.  Καταδεικνύουν τον τρόπο χρήσης των μετρήσεων σε τέσσερις κατηγορίες-χρηματοοικονομική απόδοση, γνώση πελατών, εσωτερικές επιχειρηματικές διδικασίες και μάθηση και ανάπτυξη-για να ευθυγραμμίσουν την ατομική, την οργανωσιακή και τη διατμηματική πρωτοβουλία και να ανακαλύψουν εντελώς καινούργιες διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων των πελατών και των μετόχων. 

Οι συγγραφείς αποκαλύπτουν επίσης τον τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων ως ένα εύρωστο σύστημα μάθησης για τον έλεγχο, την απόκτηση ανάδρασης και την ενημέρωση της στρατηγικής του οργανισμού.   Τέλος, παρουσιάζουν τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα στελέχη σε κάθε εταιρία για να δημιουργήσουν τη δική τους Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο απαραίτητο για όλα τα στελέχη εταιριών το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, αξιολογούνται και επεκτείνονται οι επιχειρήσεις.

 

Τιμή: € 28,00

Κωδικός: 1-003-80-002

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Robert S. Kaplan-David P.
Έτος 'Εκδοσης: 2008
Αριθμός σελίδων: 440

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;