ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Το  έργο   ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ,  είναι αφιερωμένο στο πάντοτε επίκαιρο ζήτημα της έκδοσης επιταγής και ιδίως της ακάλυπτης επιταγής και τις εντεύθεν συνέπειες.  Γίνεται προσπάθεια να δοθεί μία ολοκληρωμένη ενημέρωση στον οποιονδήποτε βρεθεί στη θέση να κατανοήσει και να εφαρμόσει το σχετικό δίκαιο, και να εισηγηθεί σχετικά στη διοίκηση μίας επιχείρησης ή στον μεμονωμένο πελάτη του, και κατά κύριο λόγο το Ν. 5960/1933, όπως αυτός ισχύει σήμερα, είτε πρόκειται για λογιστή-φοροτεχνικό, είτε για διευθυντή επιχείρησης, είτε για νομικό σύμβουλο-δικηγόρο.

Όμως δεν γίνεται απλώς και μόνο η κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν.5960/1933, αλλά και εμβάθυνση στις συνέπειες που η έκδοση ακάλυπτης επιταγής επιφέρει για τον οφειλέτη και ενδεχομένως τη βιωσιμότητα της επαγγελματικής του δραστηριότητάς, όπως είναι η αστική του ευθύνη προς αποζημίωση (κατόπιν άσκησης αγωγής από έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή/και από αδικοπραξία, ή ύστερα από έκδοση Διαταγής Πληρωμής και  επίσπευση της εκτελεστικής διαδικασίας σε βάρος του), η ποινική του ευθύνη και η  εγγραφή του στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία.

H κύρια προσπάθεια της συντακτικής ομάδας είναι να επιλύσει πρακτικές απορίες, βγαλμένες από την ίδια τη συναλλακτική πρακτική και την καθημερινή ζωή όλων μας, παραλείποντας τις θεωρητικές αναζητήσεις και δίνοντας εξηγήσεις με τρόπο απλό, συνοπτικό και κατανοητό ακόμη και για τον μη νομικό, συγχρόνως όμως παραθέτοντας και αποσπάσματα αποφάσεων της νομολογίας αλλά και επιπλέον διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, όπως ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Ποινικός Κώδικας κλπ για την κατανόηση βασικών εννοιών, απαραίτητων  και για το ζήτημα της ακάλυπτης επιταγής, και παραπομπές, χρήσιμες για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει περαιτέρω.

 Κάθε μέρος του βιβλίου  εμπεριέχει το κείμενο των νομοθετημάτων κατάξηρο, τις απαραίτητες για τον αναγνώστη επεξηγήσεις υπό μορφή σημειώσεων, τεκμηριωμένες με πλήρεις παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, παραδείγματα, όπου  είναι απαραίτητα για την πληρέστερη κατανόηση, και παράθεση σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, η οποία είναι ικανή να διευκολύνει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει τις συνηθέστερες περιπτώσεις που εμφανίζονται στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική. 

 

Τιμή: € 40,00

Κωδικός: 1-003-108-015

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ASTbooks
Έτος 'Εκδοσης: 2013
Αριθμός σελίδων: 296

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;