Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Εύρεσης Εργασίας

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα

Το παρόν βιβλίο εξετάζει και μελετά σε βάθος την επίδραση της λειτουργίας των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρεση Εργασίας (ΙΓΕΕ) στην αγορά εργασίας. Αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΕΠΑ και ΙΓΕΕ, όπως προσαρμόστηκε στο Ευρωπαίκο δίκαιο, με την ταυτόχρονη αξιολόγηση τους, αναφορικά με το ρόλο τους και την επίδραση τους στην αγορά εργασίας, μετά από δέκα τουλάχιστον χρόνια αφότου θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικής τους λειτουργίας.

Σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλλει, μεσα από την ενδελεχή ανάλυση, στην ορθή και αποτελεσματική προσέγγιση του μείζονος ζητήματος της μείωσης της ανεργίας, μέσω και των θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Απασχόλησης εντός της Ευρωζώνης.

 

Τιμή: € 20,00

Κωδικός: 1-003-123-001

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ν. Αγραπιδάς
Έτος 'Εκδοσης: 2013
Αριθμός σελίδων: 214
I.S.B.N. 9789609353342

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;