ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ.ΦΙ.Α.

Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» «ΕΝ.Φ.Ι.Α» της Κυρίας Μαστρογιάννη Φωτεινής, Οικονομολόγου, πτυχιούχου ρου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτατης Βιομηχανική Σχολής Θεσσαλονίκης. Είναι ένας τόμος (386 σελίδων) με CD-ROM, που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει, με ανάλυση, τις διατάξεις του «Ενιαίου Φόρου Ακινήτων» και είναι πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες, που επήλθαν μέχρι σήμερα, με τους πρόσφατους νόμους, 4254, 4261, 4276 και 4286/14, καθώς και τις Ερμηνευτικές εγκυκλίους: ΠΟΛ. 1004, 1014, 1020, 1021, 1025, 1052, 1191, 1196, 1200, 1209 και 1210.

Επίσης, εμπεριέχει τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του Ε9 με παραδείγματα. Τον τρόπο φορολογίας ακινήτων των κατοίκων του εξωτερικού. Αναστολή πλειστηριασμών, σύμφωνα με τον Νόμο 4224. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τον Κώδικα κοινωφελών Περιουσιών – Κοινωφελή Ιδρύματα – Σχολάζουσες Κληρονομιές. Νομοθεσία δημοσίων Έργων. Επεξεργασία Νομοθεσίας αυθαιρέτων.

Αναλυτικά, περιλαμβάνει:

Α. Ενιαίος φόρος Ακινήτων: 1. Υπολογισμός του κύριου φόρου, καθώς και του συμπληρωματικού. Προσδιορισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α και χρόνος υποβολής της δήλωσης. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής του φόρου. Μειώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Φορολόγηση υπεραξίας ακινήτου από πώληση, που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής πώλησης και της τιμής, που αναγράφεται στο συμβόλαιο, και ο συντελεστής μείωσης της υπεραξίας εξαρτάται από της παλαιότητα του ακινήτου.

2. Φορολογία πλοίων και άλλες ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου και για την απόσυρση των αυτοκινήτων.

Β. Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών:

Γενικές διατάξεις – Μητρώο κοινωφελών περιουσιών – Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο – Περιουσίες για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός δημοσίου – Κοινωφελή Ιδρύματα – Δικονομικές διατάξεις – Πειθαρχικές και Ποινικές.

 

ENAΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕ CD-ROM

 

Τιμή: € 60,00

Κωδικός: 1-003-115-005

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη Φωτεινή
Έτος 'Εκδοσης: 2014
Αριθμός σελίδων: 386

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;