Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη 2η έκδοση αναβαθμισμένη

 ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ 

 Δείτε εδώ τα περιεχόμενα

Δείτε εδώ το δείγμα 

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου είναι αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη με νέες προσθήκες και βελτιώσεις.

Παρατίθεται πίνακας με τις υποχρεώσεις ανά κατηγορία οντοτήτων σχετικά με τις αρχές επιμέτρησης, των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος. Επίσης, παρατίθενται υποδείγματα προσαρτήματος για κάθε κατηγορία οντοτήτων.

 

Συνολικά, η δοµή του βιβλίου οργανώθηκε µε τρόπο που κρίθηκε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τον αναγνώστη. Συγκεκριµένα, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 µέρη, που κυρίως αφορούν:

Α΄ Μέρος – Εισαγωγή: Νοµικό πλαίσιο, κατηγορίες οντοτήτων, τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων, ανάλυση των υποχρεώσεων σχετικά µε την επιµέτρηση το προσάρτηµα και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ανά κατηγορία οντοτήτων, ανάλυση για τη λογιστική – φορολογική βάση, βασικά στοιχεία για τους κανόνες επιµέτρησης σε κόστος κτήσης και εύλογες αξίες και διευκρινίσεις για το σχέδιο λογαριασµών.

Β΄ Μέρος – Ανάλυση οµάδων, παραδείγµατα λογιστικών εγγραφών: Αναλύονται ανά λογαριασµό οι 8 οµάδες της λογιστικής, παρουσιάζονται διακριτά θέµατα σχετικά µε την επιµέτρηση κάθε λογαριασµού και Οµάδας, εντοπίζονται οι διαφορές ΕΓΛΣ και ΕΛΠ και παρατίθενται παραδείγµατα λογιστικών εγγραφών.

Γ΄ Μέρος – Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις: Παρουσιάζονται οι θεµελιώδεις παραδοχές και οι γενικές αρχές χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, παρατίθεται παράδειγµα σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για πολύ µικρές και για λοιπές οντότητες, καθώς αναλύεται κάθε βήµα των εργασιών προετοιµασίας, ελέγχου και ενεργειών για το κλείσιµο της χρήσης.

Δ΄ Μέρος – Παρατίθεται Παράρτηµα που περιλαµβάνει πλήρη ανάπτυξη του προτεινόµενου από τον συγγραφέα σχεδίου λογαριασµών όπως αυτό προσαρµόζεται για τις ανάγκες των ΕΛΠ και αντιστοιχίζεται µε το σχέδιο λογαριασµών που προτείνεται από τον Ν.4308/2014. Επίσης παρατίθενται τα υποδείγµατα όλων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και η σύνδεση αυτών µε τους λογαριασµούς των ΕΛΠ. Τέλος παρατίθενται προτεινόµενα υποδείγµατα Προσαρτηµάτων για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων.

-          Πάνω από 100 παραδείγματα λογιστικών εγγραφών

-          Πλήρες λογιστικό σχέδιο (με προτάσεις προσαρμογής για τις ανάγκες των ΕΛΠ) και αντιστοίχιση προτειν΄μενου σχεδίου με σχέδιο λογαριασμών ΕΛΠ

-          Πλήρης παράθεση εργασιών κλεισίματος με ανάλυση όλων των βημάτων

-          Παραδείγματα πρώτης εφαρμογής ΕΛΠ

 

 

Παρέχεται 10% έκπτωση σε όλους τους πελάτες και συνδρομητές της Epsilon Net

Παρέχεται 20% έκπτωση σε όλους τους Gold πέλατες  

 

Τιμή: € 49,00

Κωδικός: Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: Νικόλαος Π. Παπαγιάννης
Έτος 'Εκδοσης: 2016
Αριθμός σελίδων: 784

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;