Στρατηγικές Επενδυτικές Αποφάσεις με τη Συμβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Η βιώσιμη λειτουργία της ιδιωτικής επιχειρηματικής οντότητας αλλά και κάθε άλλης επιχειρηματικής οντότητας, οήμερα περιοοότερο από κάθε άλλη φορά, λαμβανομένου υπόψη των συνεχών μεταβολών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η οντότητα, πρέπει να είναι απόρροια του επιχειρηματικού σχεδιασμού. 0 σχεδιασμός (planning) ή ο επιχειρηματικός σχεδιασμός (business planning) μπορεί να ορισθεί ως το ούνολο

των πολιτικών, διαδικασιών, μεθόδων και αποφάσεων που χρησιμοποιούνται από τους μάνατζερς (διοικητική ομάδα) της επιχειρηματικής οντότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι επιχειρησιακοί στόχοι. Εμπεριέχει αποφάσεις που βασίζονται σε εκτιμήσεις, φανερές ή υπονοούμενες, για τις μελλοντικές ουνέπειες ενεργειών της διοίκησης που λαμβάνονται σήμερα, παρότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το αποτέλεσμα (η έκβαση) των σημερινών αποφάσεων θα ταυτίζεται με την μελλοντική πραγματικότητα.

Η γραπτή αποτύπωση του επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), που είναι ένα γραπτό ντοκουμέντο που βοηθάει μια επιχείρηση να κοιτάει μπροστά, να κατανέμει τους πόρους

της, να επικεντρώνεται στην επίτευξη τω στόχων της και να προετοιμάζεται για προβλήματα και ευκαιρίες.

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να δώσει μια πρακτική διάσταση της μελέτης του επιχειρηματικού σχεδιασμού εξετάζοντας χαρακτηριστικές στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις όπως π.χ. η επιλογή της ιδιοκτησιακής μορφής επιχειρηματικής δράοης, η εταιρική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η υπαγωγή ιδιωτικών επενδύσεων στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων κ.α

 

Τιμή: € 15,00

Κωδικός: Στρατηγικές Επενδυτικές Αποφάσεις με τη Συμβολή το

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;