Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας, είναι προφανές ότι, στα χρόνια που έρχονται, θα χρειαστεί νέες επενδύσεις και σημαντική εισροή κεφαλαίων προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και να αποκτήσει νέα προοπτική.

Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και η εισροή κεφαλαίων τότε μόνο θα γίνει απτή πραγματικότητα αν παρουσιάσουμε, είτε ως κρατική οντότητα είτε ως μεμονωμένη επιχειρηματική οντότητα, στους δυνητικούς επενδυτές χρηματοδότες ένα συγκροτημένο, πειστικό, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αποδοτικό επιχειρηματικό σχέδιο, ένα business plan. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια επιχειρηματική οντότητα, είτε κρατική το ίδιο το κράτος είτε ιδιωτική επιχείρηση είτε μικτή, δίνει την δυνατότητα στον συντάκτη να διερευνήσει όλες τις πτυχές οικονομικής δραστηριότητας της υπό εξέταση οντότητας και να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο επιτυγχά νονται οι τεθέντες στόχοι με την βοήθεια του ex ante και ex post ελέγχου.

Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει με ικανοποιητική λεπτομέρεια αυτές τις πτυχές

 

Τιμή: € 15,00

Κωδικός: Επιχειρηματικό Σχέδιο

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;