Φορολογική δήλωση 2017 Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Noμικά Πρόσωπα

 Δείτε εδώ το Συμπλήρωμα 

Με αφορμή νέες διατάξεις και εγκυκλίους που εκδόθηκαν στο διάστημα από τη στιγμή της έκδοσης μέχρι και σήμερα, προχωρήσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση συμπληρώματος. Το συμπλήρωμα αυτό αφορά και τα δύο βιβλία (Φορ. δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Φορ. δηλώσεις Νομικών Προσώπων). Επικαιροποιούνται έτσι τα θέματα που αναλύονται στα δύο βιβλία με ότι νεότερο υπάρχει.

Τα σημαντικότερα θέματα που αναλύονται σχετικά, είναι:

 •     Μεταβολές στο Ειδικό καθεστώς αγροτών
 •     Παροχή σε είδος αυτοκινήτων
 •     Ιατρικές δαπάνες
 •     Φορολογικά ευεργετήματα άρθρων 52, 53, 54 και 55 του Ν.4172/2013
 •     Συμπληρωματικές οδηγίες εντύπου Ν

 Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων :

 •  Έντυπο Ν - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - 

 •  Έντυπο Ε2 -  Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων –

 •  Έντυπο Ε3 - Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και    Επιτηδευματιών 

Το βιβλίο Φορολογική Δήλωση 2017, αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων, λειτουργεί ως ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για την περίοδο υποβολής υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων όσο και ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του ΚΦΕ.
Η δομή του βιβλίου ακολουθεί τον τύπο των εντύπων. Σε κάθε υποπίνακα παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης των κωδικών/πεδίων και στο τέλος αναπτύσσεται ειδική θεματολογία   βασιζόμενη στο κείμενο του ΚΦΕ και σε έγγραφα, εγκυκλίους. 
Για την πρακτική του αξιοποίηση αναπτύσσονται επισημάνσεις και παραδείγματα, προκειμένου να βοηθηθεί ο αναγνώστης στη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.
Με εύκολη ανεύρεση πινάκων, υποπινάκων σε κάθε σελίδα και με το βελτιωμένο αλφαβητικό ευρετήριο, ο αναγνώστης μπορεί γρήγορα να έχει τις απαιτήσεις που επιθυμεί.

 

 •          Ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων

 •          Διαφορές των εντύπων από αυτά της προηγούμενης περιόδου

 •          Παράθεση της σχετική νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση

 •          Συνηθέστερα λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων

 •          Συσχετιζόμενοι κωδικοί

 •          Διαρκής Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

                      και άλλα πολλά θέματα

 

Τιμή: € 39,00

Κωδικός: 1-003-36-058

Ποσότητα

 

A A

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;