ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ Ε.Λ.Π. Ολοκληρωμένη ανάλυση και ερμηνεία με πρακτικές εφαρμογές

Κυκλοφορεί

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο νόμος 4308/14 (ΕΛΠ) περιλαμβάνει πέντε ενότητες:


Μέρος Α:     Πεδίο εφαρμογής και ένταξη οντοτήτων σε κατηγορία μεγέθους (άρθρα 1 έως 2)

 

Μέρος Β:     Τήρηση λογιστικών αρχείων και τιμολόγηση (άρθρα 3 έως 15 και 39), ύλη που κάλυπτε αρχικά ο ΚΒΣ και στη συνέχεια ο ΚΦΑΣ, νομοθετήματα                             που έχουν ήδη καταργηθεί – βλέπε άρθρο 38 ν. 4308/14)


Μέρος Γ:     Λογιστικές διατάξεις για ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 16 έως 30 και 37)


Μέρος Δ:     Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36)


Μέρος Ε:     Μεταβατικές διατάξεις, καταργούμενες διατάξεις και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρα 37 έως 39)


Το παρόν σύγγραμμα καλύπτει, εισαγωγικά, το πεδίο εφαρμογής (μέρος Α), που αποτελεί τη βάση εφαρμογής των ΕΛΠ, και στη συνέχεια επικεντρώνεται στην συστηματική ανάλυση και παρουσίαση των διατάξεων του νόμου περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (μέρος Β). Σκοπός του βιβλίου είναι η υποβοήθηση του μαχόμενου λογιστή στην κατανόηση των σχετικών βασικών εννοιών, όρων και κανόνων των ΕΛΠ, αλλά και του τρόπου εφαρμογής τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η μεθοδική και περιεκτική ανάλυση των σχετικών διατάξεων του νόμου και η παράθεση κατανοητών παραδειγμάτων εφαρμογής.


Σημειώνεται ότι το παρόν σύγγραμμα συμπληρώνει, δεν αντικαθιστά, τα κείμενα του νόμου και των σχετικών ερμηνευτικών κειμένων που μνημονεύονται, τα οποία ο εφαρμοστής του νόμου πρέπει να συμβουλεύεται σε κάθε περίπτωση.


Η παρουσίαση της σχετικής ύλης έχει λάβει υπόψη όλες τις αλλαγές (προσθήκες, απλοποιήσεις και βελτιώσεις) που έχουν επέλθει στο ν. 4308/14 με τους νόμους 4410/16 (άρθρο 47), 4446/16 (άρθρο 74), 4472/17 (άρθρο 76) και 4484/17 (άρθρο 64). Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη τα εξής ερμηνευτικά κείμενα της Διοίκησης: ΠΟΛ 1003/2014, ΠΟΛ 1022/14, ΠΟΛ 1002/2015, ΠΟΛ 1019/2015, 1023/2015, ΠΟΛ 1019/15, ΠΟΛ 1024/2015, ΠΟΛ 1261/15, ΠΟΛ 1115/16, ΠΟΛ 1052/17. Αναφορά γίνεται επίσης στο ν.4389/2016 (άρθρο 53) και σε ερμηνευτικά κείμενα της φορολογικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν συναφή θέματα ή θέτουν ειδικές απαιτήσεις σε θέματα στα οποία αναφέρεται ο ν. 4308/2014. Τα κείμενα αυτά είναι: ΠΟΛ 1113/15, ΠΟΛ 1138/15, ΠΟΛ 1145/10.02.15, ΠΟΛ 1223/2015, ΠΟΛ 1094/2016, και ΠΟΛ 1015/2018.

 

Τιμή: € 22,00

Κωδικός: 1-003-71-002

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Έτος 'Εκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 197
I.S.B.N. 978-618-82284-2-9

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;