ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί ένα βασικό συντελεστή για αποτελεσματικό μάνατζμεντ στην κοινωνία της πληροφορίας.  Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα, τεχνολογική έκρηξη και διαρκείς αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο,  η Διοικητική Επιστήμη εφοδιάζει το σημερινό μάνατζερ με μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία ώστε να μπορεί να παίρνει γρήγορες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον κίνδυνο σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρησιακών προβλημάτων. 


Πέντε είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη Διοικητική Επιστήμη ιδιαίτερα δημοφιλή και χρήσιμη στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον.  
 Τοποθετείται στο επίκεντρο του μάνατζμεντ. 
 Έχει τεράστιο εύρος εφαρμογών. 
 Συμβαδίζει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής. 
 Δημιουργεί αξία και γνώση από τα δεδομένα. 
 Επιτρέπει τη διαχείριση του ρίσκου και της αβεβαιότητας.


Στο βιβλίο αναλύονται: 
 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 

 Παραδείγματα εφαρμογών της Διοικητικής Επιστήμης 
 Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 
 Παραγωγή 
 Προμήθειες & Αποθέματα 
 Δίκτυα και μεταφορές 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Χρηματοοικονομικά 
 Χρηματοοικονομικά υπό αβεβαιότητα 
 Ανθρώπινοι πόροι 
 Οργάνωση & Διαδικασίες 
 Εργαλεία Πληροφορικής στη Λήψη αποφάσεων: 
  Solver: Κατανομή Επιχειρησιακών Πόρων με Μαθηματικό Προγραμματισμό 
  Expert Choice: Ανάλυση Πολυκριτηρίων Επιλογών με την Αναλυτική Μέθοδο Ιεράρχησης 
  Precision Tree: Σχεδιασμός Στρατηγικής υπό Αβεβαιότητα με Δένδρα Αποφάσεων 
  @Risk: Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου με Προσομοίωση 
  Marfino: Λήψη Αποφάσεων με Γεωγραφική Απεικόνιση 
  Extend: Ανασχεδιασμός Διαδικασιών με Προσομοίωση


Το βιβλίο συνοδεύεται και από CD -ROM
Για την άμεση και πρακτική εφαρμογή της ύλης του βιβλίου, στο συνοδευτικό cd-rom περιλαμβάνονται δοκιμαστικές εκδόσεις των παρακάτω προγραμμάτων:

-EXPERT CHOICE
-EXTEND 5
-MAP INFO
-RISC
-PRECISION TREE

 

Τιμή: € 65,00

Κωδικός: 1-003-89-001

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Έτος 'Εκδοσης: 2008
Αριθμός σελίδων: 606

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;