ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ανάλυση,Ερμηνεία και Εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

Εξαντλήθηκε 

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα 

Ο Ν.4548/2018 καθιέρωσε νέο πλαίσιο Ανωνύμων Εταιρειών που ισχύει από 1/1/2019, αντικαθιστώντας τον Ν.2190/1920, που κωδικοποιήθηκε δεκάδες φορές μετά από έναν αιώνα περίπου ζωής.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα έργο πολύμηνης προσπάθειας ομάδας εξειδικευμένων νομικών. Η φιλοσοφία συγγραφής αφορά την ενδελεχή ανάλυση, την ερμηνεία όλων των θεμάτων με παράθεση παραδειγμάτων, υποδειγμάτων, ορισμών.

Κατά την επιμέλεια των θεμάτων η συγγραφική ομάδα δεν παρασύρθηκε στην εύκολη παράθεση των κειμένων του νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης. Αναπτύσσονται ολοκληρωμένοι ορισμοί από τον συνδυασμό διατάξεων, βιβλιογραφίας και της κοινής πείρας, ενώ η ανάλυση γίνεται σε βάθος.

Tα υποδείγματα είναι κατά το δυνατόν πρακτικά και σκοπό έχουν να βοηθήσουν στη σύνταξη κειμένων τηρώντας τους βασικούς κανόνες και αρχές του Ν.4548/2018.

Ενδεικτικά αναπτύσσονται:

1. Νέο ελάχιστο Μ.Κ. και κατάργηση ανώνυμων μετοχών 

2. Απεριόριστη διάρκεια εταιρείας 

3. Νέο πλαίσιο ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

4. Μονομελές Διοικητικό Όργανο 

5. Τηλεδιάσκεψη Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα 

6. Ελαττωματικότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

7. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 

8. Νέα δικαιώματα Μετόχων


* Παρέχεται 10% έκπτωση σε όλους τους πελάτες και

συνδρομητές της Epsilon Net

 

Τιμή: € 49,00

Κωδικός: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ανάλυση, Ερμηνεία και Εφ

Ποσότητα

 

A A

 
Συγγραφέας: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛOΠOΥΛOΣ, Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙOΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ, Δικηγόρος ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛOΠOΥΛOΥ, Δικηγόρος
Έτος 'Εκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 650

x
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;